Aktualności

Biuro podatkowe In Plus - Obowiązek posiadania PUE ZUS od 1 stycznia 2023 roku

27 GRU 2022

Obowiązek posiadania PUE ZUS od 1 stycznia 2023 roku

Od 1 stycznia 2023 roku zostaje wprowadzony nowy obowiązek dla przedsiębiorców względem ZUS, jakim jest posiadanie konta na PUE ZUS.

Czym jest PUE ZUS? PUE, czyli Platforma Usług Elektronicznych udostępniana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych to strona internetowa, która umożliwia płatnikom składek załatwienie wielu spraw w zakresie ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, świadczeń czy opłacania składek w dowolnym miejscu i czasie. Za jej pośrednictwem możliwe jest m.in.:

  • przekazywanie dokumentów ubezpieczeniowych,
  • wgląd do danych zgromadzonych przez ZUS,
  • wgląd do sald w ZUS,
  • składanie różnego rodzaju wniosków do ZUS oraz otrzymywanie odpowiedzi na nie,
  • pobieranie potrzebnych dokumentów.

Dla kogo obowiązkowe PUE? Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw zobowiązuje wszystkich płatników składek (osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej), niezależnie od tego czy składki opłacają tylko za siebie, czy również za pracowników do przekazywania dokumentów niezbędnych do prowadzenia kont płatników składek i kont ubezpieczonych w formie elektronicznej.

Art. 47b.

  1. Płatnik składek jest obowiązany założyć profil informacyjny w systemie teleinformatycznym Zakładu w terminie, o którym mowa w art. 43 ust. 1.
  2. W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, profil informacyjny zakłada płatnikowi składek Zakład.
  3. Płatnik składek jest obowiązany do utrzymania aktywnego profilu informacyjnego w systemie teleinformatycznym Zakładu w czasie prowadzenia z Zakładem rozliczeń z tytułu składek.
  4. Płatnik składek, o którym mowa w ust. 2, jest obowiązany przekazać do Zakładu adres elektroniczny.

Oznacza to, że wszyscy przedsiębiorcy będą zobowiązani do 1 stycznia 2023 do posiadania PUE ZUS. Za płatników składek, którzy nie założą konta na PUE ZUS do 30 grudnia 2022 r., Zakład Ubezpieczeń Społecznych utworzy automatycznie profil informacyjny w terminie do 31 stycznia 2023 roku. 

źródło: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-obowiazek-posiadania-pue-zus