Cennik

Ceny usług księgowych i kadrowych ustalane są indywidualnie dla każdego Klienta i uzależnione są od:

  • formy ksiąg podatkowych (księgi handlowe, PKPiR, ryczałt)
  • formy prawnej działalności (jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka komandytowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
  • branży (działalność usługowa, handlowa, produkcyjna)
  • ilości dokumentów księgowych
  • innych (np. firma jest płatnikiem VAT, transakcje zagraniczne, dokumenty są zgrywane do systemów księgowych itp.)