Kadry i płace

Doskonale wiemy, jak ważny dla sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa jest dział kadr i płac, dlatego w ramach współpracy z klientem oferujemy kompleksowe usługi z tego zakresu. Posiadamy odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie. Systematycznie poszerzamy znajomość przepisów prawnych, dlatego korzystając z naszych usług zyskasz pewność, że sprawy, które dotyczą twoich pracowników znalazły się w dobrych rękach. 

Zakres usług

 • sporządzanie list płac
 • sporządzanie dokumentów związanych z umową o pracę oraz umowami cywilno-prawnymi, tj. umowa o pracę, świadectwo pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, lista płac, rachunek
 • prowadzenie dokumentacji kadrowej
 • ewidencjonowanie wynagrodzeń i zwolnień lekarskich
 • ustalanie wymiaru urlopów
 • prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników i kontrola ich aktualności
 • rejestracje firmy i pracowników w ZUS
 • sporządzanie i przesyłanie deklaracji do ZUS-u i urzędu skarbowego
 • wyliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzeń dla pracowników i zleceniobiorców
 • sporządzanie rocznych deklaracji PIT-11 oraz PIT-40
 • rejestracja i wyrejestrowywanie pracowników w ZUS
 • przygotowywanie raportów ZUS RMUA dla pracowników
 • sporządzanie deklaracji podatkowych PIT-4, PIT-8A
 • prowadzenie akt osobowych
 • wyprowadzanie zaległości z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • przygotowywanie układów ratalnych
 • przygotowanie dokumentacji podlegającej kontroli urzędowej
 • obsługa PEFRON.

Decydując się na współpracę z nami, zadbamy o to, aby w twojej firmie kadry i płace były uporządkowane, przejrzyste i zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa pracy.