Księgi handlowe

Nasze kompleksowe usługi księgowe, kierujemy do firm głównie handlowych i usługowych, które nie posiadają wewnętrznego działu księgowości, które chcą zlecić obsługę księgową firmie zewnętrznej w celu zmniejszenia kosztów prowadzenia działalności oraz firmom, którzy chcą mieć pewność, że nad księgowością firmy czuwają osoby z dużym doświadczeniem, odpowiednią wiedzą z zakresu rachunkowości, prawa podatkowego, bilansowego oraz z odpowiednimi kwalifikacjami i wykształceniem. Korzystając z naszych usług zyskasz pewność, że księgowość twojej firmy jest w najlepszych rękach.

Pełna księgowość jest narzędziem, które umożliwia dokładną kontrolę i analizę przedsiębiorstwa oraz daje pełny i przejrzysty obraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, wskutek czego zarządzanie firmą staje się bardziej efektywne.

Powierzając nam księgowość twojej firmy, będziesz mógł w pełni skupić się na prowadzeniu twojej firmy.

Zakres usług

 • opracowanie planu kont i polityki rachunkowości dostosowanych do potrzeb jednostki
 • sporządzanie bilansu otwarcia
 • weryfikacja rachunkowa i formalna dokumentów
 • kontrola i przegląd rozrachunków oraz uzgadnianie sald
 • comiesięczne rozliczanie firmy zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz z przepisami podatkowymi
 • comiesięczne ustalanie wyniku finansowego oraz podatkowego firmy
 • comiesięczne sporządzanie rachunku zysków i strat
 • sporządzanie bilansu
 • sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego
 • współpraca z biegłym rewidentem przy badaniu ksiąg handlowych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażenia
 • prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla potrzeb podatku VAT
 • sporządzanie deklaracji VAT
 • rozliczanie transakcji zagranicznych
 • sporządzanie deklaracji VAT unijnych
 • sporządzanie deklaracji do ZUS
 • sporządzanie rozliczeń rocznych
 • reprezentacja klienta przed urzędami i pomoc w trakcie kontroli z urzędu
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych do GUS i NBP.