Podatkowa książka przychodów i rozchodów

Podatkowa księga przychodów i rozchodów jest najpopularniejszą uproszczoną formą księgowości, która polega na ewidencjonowaniu przychodów ze sprzedaży, zakupu towarów handlowych i materiałów oraz pozostałych wydatków, które wpisywane są pojedynczo po dokonaniu każdej transakcji. Głównym celem prowadzenia księgi przychodów i rozchodów jest ustalenie dochodu uzyskanego przez przedsiębiorcę i na tej podstawie obliczenie podatku dochodowego.

Jeżeli jesteś czynnym podatnikiem VAT w ramach usługi prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów comiesięcznie sporządzamy rejestry sprzedaży i zakupów dla potrzeb podatku VAT, rozliczamy transakcje zagraniczne oraz sporządzamy deklaracje VAT.

Zakres usług

  • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
  • sporządzaniu deklaracji wspomagającej wyliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych dla właściciela
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażenia
  • prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla potrzeb podatku VAT - dla czynnych podatników VAT
  • sporządzanie deklaracji VAT oraz VAT unijnych - dla czynnych podatników VAT
  • sporządzanie deklaracji do ZUS dla właściciela
  • sporządzanie rozliczeń rocznych
  • reprezentacja klienta przed urzędami i pomoc w trakcie kontroli z urzędu
  • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych do GUS i NBP.