Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest uproszczoną formą księgowości, która polega na tym, że podatek dochodowy obliczany jest od przychodów, bez uwzględniania kosztów uzyskania przychodów. Dla niektórych rodzajów działalności wybór formy opodatkowania jakim jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanym oznacza korzyści fiskalne, czyli niższe podatki.

Decydując się na współpracę z nami, możesz być pewny, że pomożemy Ci wybrać najkorzystniejszą formę opodatkowania dla twoich dochodów z działalności.

Jeżeli jesteś czynnym podatnikiem VAT w ramach usługi rozliczania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych comiesięcznie sporządzamy rejestry sprzedaży i zakupów dla potrzeb podatku VAT, rozliczamy transakcje zagraniczne oraz sporządzamy deklaracje VAT.

Zakres usług

  • prowadzenie ewidencji przychodów celem ustalenia zryczałtowanego podatku dochodowego
  • sporządzaniu deklaracji wspomagającej wyliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych dla właściciela
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych
  • prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla potrzeb podatku VAT - dla czynnych podatników VAT
  • sporządzanie deklaracji VAT oraz VAT unijnych -dla czynnych podatników VAT
  • sporządzanie deklaracji do ZUS dla właściciela
  • sporządzanie rozliczeń rocznych PIT-28
  • reprezentacja klienta przed urzędami i pomoc w trakcie kontroli z urzędu
  • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych do GUS i NBP.