Strefa klienta

do 7 dnia miesiąca

To maksymalny termin dostarczenia dokumentów za poprzedni miesiąc do naszego biura

do 15 dnia miesiąca

  • Wpłata składek ZUS (płatnicy składek posiadający osobowość prawną)
  • Wpłata podatku od nieruchomości
  • Wpłata do PPK

do 20 dnia miesiąca

  • Wpłata składek ZUS za listopad 2022 r. – pozostali płatnicy składek
  • Wpłata miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych (PIT-5, PIT-5L, CIT)
  • Wpłata pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy (PIT-4)
  • Wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PPE)

do 25 dnia miesiąca

  • Wpłata podatku VAT
  • Wpłata podatku akcyzowego
  • Przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników

Przypominamy, że jeśli termin podatkowy przypada na sobotę, niedzielę lub święto - przesuwa się na kolejny dzień roboczy.