Zakładanie spółek prawa handlowego

Wybór odpowiedniej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej to pierwsza i jednocześnie najważniejsza decyzja, przed jaką musi stanąć świadomy przedsiębiorca. Taka decyzja powinna być uwarunkowana celami biznesowymi oraz dawać przedsiębiorcy możliwości rozwoju.

Współpracę z klientem zawsze rozpoczynamy od przeprowadzenia szczegółowej analizy profilu działalności, w której uwzględniamy indywidualne predyspozycję klienta, by wskazać, jaka spółka przyniesie przedsiębiorcy największe korzyści i tym samym możliwości zwiększenia potencjału gospodarczego. Przede wszystkim uwzględniamy możliwość zastosowania inteligentnych rozwiązań podatkowych, optymalizację kosztów i bezpieczeństwo przedsięwzięcia.

Zakładaniem spółek w naszym biurze zajmuje się doradca podatkowy, który posiada również wykształcenie prawnicze.

W ramach usługi zakładania spółek prawa handlowego przygotowujemy projekty aktów założycielskich, projekty umów spółek, towarzyszymy podczas wizyty u notariusza, zajmujemy się wszystkimi formalnościami a także reprezentujemy klienta przed sądem rejestrowym oraz innymi organami rejestracyjnymi. Ponadto, dokonujemy zmian zarządu spółki, wysokości kapitału zakładowego oraz nazwy spółki oraz świadczymy usługi doradcze w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi obejmującymi sprawozdania zarządu, roczne sprawozdania finansowe i uchwały wspólników.